Elektromontér fotovoltaických systémů – kvalifikace

Standardní délka je jeden den. Zkouška probíhá na učebně, vybavené příslušnou technikou, praktická část v místě zkoušky dle pokynů zkoušejícího

Kvalifikační zkouška je určena pro pracovníky montáže fotovoltaických elektráren, kteří se zabývají montáží, mají znalosti a orientují se v dané problematice. Případně pro zkušené elektromechaniky se zkušenostmi (např. revizní techniky, vedoucí montážních čet, atd…).

Složení zkoušky Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H) opravňuje k montáži těchto zařízení.

Pro zájemce o uvedenou problematiku bez základních znalostí a zkušeností, doporučujeme absolvovat standardní rekvalifikační kurz Elektromontér fotovoltaických systémů.

Podmínkou účasti na zkoušce je platné oprávnění dle Vyhl.50, min §6, případně dle nových zákonů.

Zkouška je zajišťována ve spolupráci a s akreditací sesterské společnosti ALMAGATE, s.r.o.

Zkouška obsahuje tyto témata dle NSK:  

 • Orientace v technické dokumentaci a normách při práci na fotovoltaických systémech
 • Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy FV systémů
 • Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocování a interpretace naměřených hodnot, přenos dat
 • Zhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení nebo opravě fotovoltaických systémů
 • Montáž, rekonstrukce a zapojování fotovoltaických systémů
 • Údržba, opravy a servis fotovoltaických systémů
 • Bezpečnost při obsluze a práci na fotovoltaických systémech
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Zkouška standardně probíhá na připraveném modelovém systému (panely – hybridní střídač, baterie), v případě celé skupiny je možné po dohodě kurz provést na jiných zařízeních.

Rozsah zkoušky a organizace zkoušky:  

 • Celková délka zkoušky je jeden den, vždy 9:00 – 17:00.
 • Zkouška probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně, praktické části kurzu probíhají na produkční technice.
 • Zkouška standardně probíhá ve spolupráci se společností JUBELA, v jejich prostorách vzdělávacího střediska a na její, případně další technice. A to dle kvalifikačního standardu za dozoru zkušených praktiků – mistrů z oboru
 • V případě zájmu je možno zajistit kvalifikační zkoušku i v lokalitách zájemců, a to spolu s praktickou částí na technice dle možností.
 • Kvalifikační zkoušku zajišťují autorizovaní zástupci společnosti ALMAGATE s.r.o. Ing. Jiří Šrámek, Ing. Marek Laurenčík, MBA., a další členové zkoušejícího týmu (Ing. Oldřich Bartůněk, Miroslav Bečev, Roman Zítka, spolu s dalšími odborníky k některým dílčím tématům)
 • Podle volné kapacity lze na školicím středisku zajistit ubytování.