Dotační kurzy POVEZ II

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II pomáhá zaměstnavatelům a OSVČ získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých stávajících i nově přijímaných zaměstnanců. A to až do výše 85% nákladů na vzdělávání a 100% mzdových nákladů vzdělávaných zaměstnanců.

Pro koho je projekt určen:

 • Pro zaměstnavatele, kteří chtějí své vybrané stávající zaměstnance odborně vzdělat v rámci akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích programů.
 • Pro zaměstnavatele, kteří přijímají nové zaměstnance a ještě před přijetím je chtějí odborně vzdělat v rámci těchto vzdělávacích programů.
 • Pro OSVČ nebo začínajícím OSVČ, kteří si chtějí jako vstup do svého podnikání zvednout kvalifikaci a naučit se příslušné profesní odbornosti v rámci daných rekvalifikačních kurzů.
 • Projekt NENÍ určen zaměstnancům, kteří mají místo výkonu své práce v Hlavním městě Praze.

Jaké kurzy lze v rámci tohoto projektu absolvovat:

 • Všechny akreditované kurzy (rekvalifikační), případně i neakreditované, které musí mít souvislost s profesním zaměřením nebo povoláním žadatele. Tyto kurzy jsou v případě schvalování prioritní.
 • Z neakreditovaných kurzů je nutno žádat o úzce odborné, profesní nebo specifické kurzy, které je nutno dostatečně zdůvodnit. Tyto kurzy by měly mít souvislost k současnému nebo budoucímu postavení zaměstnanců ve společnosti. Obvykle se jedná o specifické kompetence, které jsou nepřenositelné, nebo přenositelné omezeně do dalších oborů nebo společností
 • Nelze žádat o kurzy základních dovedností (například nelze žádat o základy ovládání počítače), obecné kurzy měkkých dovedností pouze velmi výjimečně.
 • Pokud chcete žádat specifický úzce specializovaný kurz, který není standardně nabízen, a potřebujete jej pro Vaše zaměstnance zajistit, kontaktujte nás a my Vám takový kurz připravíme na míru dle Vašich specifik a časových možností. Máme několikaleté zkušenosti s přípravou těchto nejrůznějších zakázkových projektů, které Vám můžeme zaslat jako reference.

Co můžete pomocí tohoto projektu získat:

 • Dotaci ve výši 85 % nákladů na vzdělávací aktivitu
 • Úhrada mzdových nákladů školených zaměstnanců (max. 33.000,- Kč / měs, tj. HM 147,- Kč/hod)
 • Dotaci můžete čerpat maximálně 500.000,- Kč měsíčně, resp. 6 mil. ročně
 • Dotace se proplácí až po ukončení celé aktivity, úhrada mzdových nákladů je vyplácena každý měsíc zpětně

Další podmínky dotačního programu:

 • Oproti minulým projektům se nedokládá se žádná výsledovka, nejsou podporované CZ-NACE. Dokládají se pouze bezdlužnosti.
 • Možná účast i potenciálních zaměstnanců
 • Lze podpořit jen zaměstnance na hlavní pracovní poměr (nelze DPP nebo DPČ).
 • 15% spolufinancování vzdělávací aktivity ze strany zaměstnavatele
 • Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti
 • Bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku od 55 let
 • Žádosti je možné podávat elektronicky datovou schránkou

Jak postupovat:

V případě, že chcete prostřednictvím tohoto projektu absolvovat zvolený vzdělávací program, kontaktujte nás a my Vám připravíme žádost, vysvětlíme její vyplnění a popíšeme další nutné kroky k úspěšnému vyřízení žádosti.

 • Předem si připravte potvrzení o bezdlužnosti od finančního úřadu, Celní správy, OSSZ a zdravotních pojišťoven. Dále doklad o zřízení bankovního účtu a výpis z obchodního, případně živnostenského rejstříku (u fyzických osob).
 • Následně spolu s Vámi připravíme žádost, podáte ji a cca 4 týdny budete čekat na schválení
 • Po schválení bude nutno uzavřít smlouvu s úřadem práce a tím máte jistotu, že bude za Vás kurz uhrazen.
 • Následně zvolíte dodavatele školení, se kterým uzavřete smlouvu a školení absolvujete.
 • Po úspěšném absolvování kurzu a úhradě kurzu dodavateli podáte žádost o úhradu a po jejím podání Vám úřad práce uhradí 85% nákladů na kurz.

Pokud budete žádat průběžně o úhradu mezd zaměstnanců na školení, žádáte vždy po vyplacení mezd (každý měsíc), a úřad práce Vám tyto mzdové náklady vyplácí průběžně. Lze tedy v případě dlouhodobých školení tímto způsobem částečně předfinancovávat vzdělávací projekt.