Manažerské IT kurzy

Současné období se vyznačuje velkými dynamickými změnami ekonomických podmínek. A na ně je třeba rychle reagovat. Tím vzrůstá u manažerů ze všech oblastí zájem o takové nástroje, které jim umožní rychlé a správné rozhodování, řízení a realizaci procesů a projektů.

Takovými nástroji mohou být i zdánlivě prosté programy Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint a Microsoft Project.

Naše společnost vychází těmto potřebám vstříc a nabízí následující specializované kurzy Microsoft Office a projektového řízení:

old_manazerske_kurzy

Microsoft Excel pro ekonomy a manažery

Kurz je určen účetním, ekonomům a dalším zájemcům, kteří se chtějí naučit efektivněji využívat pro své potřeby tabulkový procesor a další související programy. Účastníci budou seznámeni s možnostmi a praktickými způsoby využití počítačových produktů pro účely ekonomických úseků firem, seznámí se s tvorbou užitečných aplikací a použitím matematických a jiných funkcí zabudovaných v programových produktech, získají inspiraci pro další využití počítačů pro odbourání rutinních činností. Po absolvování kurzu budou uživatelé schopni pracovat s databázemi, budou umět vzájemně komunikovat mezi několika tabulkami a využívat dalších možností programu.

Microsoft Excel a práce s databázemi a výpočty (Controlingové nástroje v Microsoft Excel)

Kurz naučí posluchače používat všechny nástroje ke komplexní práci s velkými objemy dat, a nastaví komunikací mezi Excelem a externími zdroji dat. Následně naučí navázat na tyto obsáhlé tabulky příslušné algoritmy pro výpočty a další controlingové nástroje, kterými posluchači budou analyzovat data. Součástí kurzu je seznámení s nástroji maker a formulářových prvků.

Microsoft Excel pro auditory

Kurz je určen ekonomům auditorům a dalším zájemcům, kteří se chtějí naučit efektivněji využívat pro své potřeby tabulkový procesor, další související programy. V kurzu jsou řešeny problémy s výběrem vzorků, určení a označení podezřelých hodnot, horizontální a vertikální testy, propojení na externí zdroje dat, …

Microsoft Excel – speciální témata

Kurz je určen pro širokou oblast manažerů, kteří se nespokojují pouze s pasivním používáním stávajících vlastností Excelu, ale chtějí si vytvořit vlastní jednoduché aplikace pro vlastní analýzy a výstupy. Kurz obsahuje základy vytváření vlastních funkcí, dialogových oken a maker, spolu s podrobnou prací s databázemi včetně kontingenčních tabulek.


Úvod do projektového řízení

Kurz doporučujeme jako úvod do základních vědomostí – seznámení s projektovým řízením. Doporučujeme jej absolvovat před vlastním kurzem Microsoft Project.

Projektové řízení (dle metodiky PRINCE2)

Kurz je zaměřen na projektové managery a vedoucí projektových týmů. Doporučujeme jej jako komplexní základ pro seznámení s projektovým řízením. Kurz je vhodný absolvovat před praktickým kurzem Microsoft Project.

Posluchači zde budou seznámeni s projektovým managementem jako procesem. Kurz provází účastníka celým projektem: od vzniku, přes realizaci, až po jeho ukončení a vyhodnocení. Celý kurz je zaměřen především na projektové managery a vedoucí projektových týmů. Stejně dobře může sloužit i jako vzdělávání pro vyšší a střední management firmy. Z pohledu interního auditu může přispět k identifikaci rizik v oblasti řízení projektů v konkrétní firmě.

Microsoft Project – základní kurz projektového řízení

Kurz naučí posluchače ovládat tento program na základní úrovni s důrazem na praktické ukázky a příklady projektů v rámci Vašeho oboru. Po praktické stránce je možno očekávat po ukončení kurzu od účastníků schopnost vytvoření jednoduchého a středně složitého projektu, zadání vzájemných vazeb, zdrojů a nalezení kritické cesty. Dále se účastníci naučí sledovat pokrok na projektu a některé exporty dat z programu. V případě možností a času je možnost probrat základy sdílení projektů a práci se sdílenými zdroji.

Microsoft Project – základní kurz projektového řízení

Doplnění základního kurzu Microsoft Project o část týkající se týmové spolupráce na sdílených projektech a práci se sdílenými zdroji.

Microsoft Project – pokročilé nástroje řízení projektů

Kurz dále navazuje na základní kurz Microsoft Project a rozvádí jej. Po praktické stránce je možno očekávat po ukončení kurzu od účastníků schopnost vytvoření kritické cesty, sledování pokroku projektu, práci s finančními toky a exporty dat z programu. Součástí pokračovacího kurzu je často poptávaná oblast sdílení projektů a práci se sdílenými zdroji.

Microsoft Project Server – řídíme projekty v týmu

Kurz podrobně rozvádí a popisuje nejnovější verzi programu Microsoft Project a Microsoft Project Server. Na praktických ukázkách se účastnící seznámí a naučí pracovat na serverové verzi programu a procvičí si všechny výhody a možnosti této verze. A to včetně základního nastavení a administrace.

Microsoft Project Server – administrace

Zde se účastnici naučí kompletní administrace Microsoft Project Serveru. Od jeho instalace a konfigurace, až po práci s administrací projektů, zadávání uživatelských účtů a nastavení dalších podpůrných nástrojů.


Microsoft PowerPoint – připravujeme prezentace

Po absolvování kurzu dokážou uživatelé vytvořit středně složitou prezentaci včetně vložení grafických objektů z externích zdrojů dat, naučí se ji vytisknout případně připravit pro předvádění na obrazovce. Současně budou seznámeni s technikami prezentací a různými modely prezentační techniky.


Část těchto kurzů naleznete mezi našimi standardními kurzy. Některé jsou vypisovány pouze jako zakázkové, nebo jako součást komplexních vzdělávacích projektů. V případě Vašeho zájmu o uvedené kurzy nás prosím kontaktujte pro dohodnutí individuálního termínu.