Základní informace o rekvalifikačních kurzech

Naše společnost má více než patnáctiletou zkušenost s realizací akreditovaných rekvalifikačních kurzů pro účastníky z celé republiky. Za naši dlouholetou historii máme několik tisíc spokojených absolventů. Absolventů – kterým tyto kurzy pomohly úspěšně nastartovat novou profesi, nebo si důkladně prohloubili znalosti v jejich stávající specializaci.

Kurzy jsme schopni v rámci dané osnovy obsahově přizpůsobovat potřebám a oborům účastníků, včetně možností absolvování dalších témat, které s kurzem souvisí, ale nejsou v povinných osnovách. Zajistíme tím účastníkům daleko větší rozhled v rámci dané specializace a vším co s ní souvisí. Tím se dokážou v praxi mnohem lépe uplatnit.

Disponujeme celou řadou špičkových lektorů z jednotlivých profesních oblastí, mnohdy s publikačními zkušenostmi, kteří vyučují v rámci těchto kurzů své specializace. Tím se odlišujeme od akreditovaných kurzů jiných společností, kde mnohdy učí celý kurz jeden lektor, který logicky nemůže mít detailní přehled o většině dílčích témat těchto dlouhodobých kurzů. Navíc naši lektoři jsou specialisté z praxe, mnohdy se svými vlastními projekty, na kterých mohou prakticky učit a směrovat účastníky kurzů.

Naši lektoři mají autorizace k řadě kvalifikací a dokážeme v rámci těchto kurzů, případně i samostatně, udělovat státní kvalifikační zkoušky. A to z celé řady oblastí – od IT technologií, přes technické a strojírenské, až po obchodní, marketingové a manažerské kvalifikace

Díky takto postaveným kurzům máme tisíce spokojených absolventů, kteří díky našim kurzům získali nové kvalifikace a odpovídající práci.

Nabízíme Vám následující typy rekvalifikačních kurzů:

Kurzy počítačové:

Zde nabízíme standardní základní kurzy obsluhy počítačů se zaměřením na známé kancelářské programy (MS Excel), dále kurzy tvorby www stránek, práce s redakčními systémy a programování internetových aplikací až po kurzy administrátorské a správcovské (správa sítí, administrace počítače …). Specialitou jsou naše jedinečné kurzy práce s 3D tiskárnami.

Kurzy administrativní a účetní:

Zde nabízíme standardní kancelářské kurzy Asistentky a Organizační a speciální dlouhodobý referentský kurz s praxí. Velmi úspěšným kurzem v této kategorii je kurz Účetnictví s řízenou praxí.

Kurzy obchodní a manažerské:

Nejrozšířenější sekce našich rekvalifikací. Zde Vám můžeme nabídnout celou řadu obchodních kurzů – od základního kurzu Prodavačky (se státní zkouškou), přes Obchodního zástupce , Operátora call center a Manažera, až po Marketing. Z manažerských kurzů je u nás velice žádaný kvalifikační kurz Manažer projektu, který dokážeme doplnit o mezinárodní certifikaci PRINCE2, dále kurzy podnikání a v poslední době velmi populární kurz Koučinku.

Kurzy technické:

V poslední době velmi žádané technické kurzy, kde se naši absolventi uplatňují v celé řadě našich strojírenských podniků. Z těchto kurzů jsou nejvíce obsazované kurzy programování CNC obráběcích strojů, které zdarma doplňujeme o státní kvalifikační zkoušku a kurzy standardního obrábění. Dále kurzy klasického obrábění – soustružení, frézování a kovovýroba. Speciálním kurzem, který si teprve na našem trhu hledá uplatnění je kurz programování a obsluhy průmyslových robotů.

V rámci technických kurzů nabízíme jako jedni z mála kurzy elektrotechnické. A to jak standardní seznamovací, tak i dlouhodobé rekvalifikační, které jsou ukončeny kvalifikací Elektrikář s přípravou pro následnou zkoušku Pracovníka v elektrotechnice. V rámci těchto kurzů zajišťujeme i výuku Montérů fotovoltaických systémů a dobíjecích stanic pro elektromobily.

Z ostatních kurzů bychom Vám doporučili velmi žádaný kurz Logistiky, dále speciální kurzy Mistr pro stavebnictví a strojírenství a kurzy operátorů výroby. Doplňkovým, ale poměrně vyhledávaným kurzem jsou kurzy obsluhy motorové pily ….

Uvedené rekvalifikační kurzy splňují výzvu dotovaných školicích programů v rámci výzev EU projektů, kde jsou schvalovány prioritně akreditované vzdělávací programy.

Rozsah výuky a organizace výuky:

  • Kurzy probíhají ve skupinách na specializovaném pracovišti, v případě teoretických částí na učebně vybavené datovým projektorem.
  • Praktické části kurzu probíhají na produkční technice a strojích, u některých kurzů přímo u odborných firem.
  • Výuka probíhá vždy 8 hodin denně / 5 dní v týdnu, po vzájemné dohodě účastníků ponecháváme v průběhu kurzu volné dny.
  • Podrobný harmonogram kurzu (termínově dle témat z podrobné osnovy) včetně volných dnů vždy zasíláme před zahájením kurzu spolu s nabídkou dalších souvisejících témat.
  • Kurzy vždy probíhají na našich pražských učebnách.
  • Po dohodě s účastníky nebo při překročení kapacity pražských učeben je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (www.kvasek.cz), případně i v dalších lokalitách dle možností účastníků a kurzu.
  • Kurzy vyučuje  tým zkušených lektorů z praxe, kteří mají pedagogické zkušenosti a odbornost dané problematiky. Většina lektorů má vysokoškolské vzdělání.