Databázové aplikace – JUBELA, s.r.o.

Databázové aplikace

Naše společnost se podrobněji zaměřila na řešení databázových úloh z oboru personalistiky, obchodu, služeb, evidenčních programů a dalších oblastí.

Pomocí databázového programu pro Vás vytvoříme jednoduše ovladatelnou aplikaci, která bude splňovat všechny Vaše požadavky a odstraní Vám mnohé problémy se zbytečnou a náročnou administrativou. Nabízené aplikace jsou standardně zpracovávány s využitím databázového programu Microsoft Access. V případě přání je možno aplikaci dodat přímo jako SQL databázi. Tento fakt sebou přináší nejen možnost optimální spolupráce a provázanosti s ostatními programy nejužívanějšího kancelářského software Microsoft Office, ale i možnost relativně snadných a tudíž i finančně nenáročných úprav a doplňků dle specifických požadavků zákazníka.

V případě zájmu o uvedené služby Vám rádi zašleme podrobnější nabídku databázových aplikací včetně demoverzí, případně Vám je u Vás předvedeme. Na základě Vašeho požadavku Vám potom navrhneme postup a následně vytvoříme aplikaci dle Vašeho přání a představ.


Personalistika

Naše společnost se podrobněji a dlouhodoběji zaměřila na řešení základních evidenčních, vyhledávacích, distribučních a kontrolních úloh z oboru personalistiky a řízení lidských zdrojů. Jsme si vědomi, že v této profesní oblasti je na trhu více než dostatek různých programů pro zpracování mezd a s nimi spojených povinných výkazů. Stejně tak dobře ale víme, že stále chybí efektivní pomocné nástroje pro práci personalistů, které by jim významnou měrou usnadnili činnost spojenou s osobním hodnocením pracovníků, s jejich rozvojem a vzděláváním, s kariérními plány a profesním postupem a velmi často i s vlastní personální evidencí. Vhodná pomůcka dosud personalistům chyběla i pro evidenci uchazečů o zaměstnání a jejich snadný následný výběr v případě potřeby obsazení různých pracovních funkcí. Jsme přesvědčeni, že naše databázové aplikace mohou významně racionalizovat práci nejen personálních útvarů, ale mohou se stát i velmi užitečným pomocníkem při základních profesních aktivitách personálních a vzdělávacích agentur.

Většina našich aplikací je tvořena dle požadavku zákazníka. Standardně jsou zakázky zpracovávány pomocí databázového programu Microsoft Access. V případě potřeb je aplikace vytvořena přímo jako SQL databáze. Tento fakt sebou přináší nejen možnost optimální spolupráce a provázanosti s ostatními programy nejužívanějšího kancelářského software Microsoft Office, ale i možnost relativně snadných a tudíž i finančně nenáročných úprav a doplňků dle specifických požadavků zákazníka.

V případě zájmu o uvedené služby Vám na základě Vaším konkrétní poptávky rádi zašleme podrobnější nabídku databázových aplikací včetně demoverzí, případně Vám je u Vás předvedeme.

Nabízíme Vám následující aplikace:

Personální evidence

Soustřeďuje veškeré údaje a informace o uchazečích o zaměstnáních a o firmách poptávajících příslušné pracovní pozice. S využitím všech možností programu vede evidence o zakázkách, pohovorech a finančních provázanostech v dané oblasti, zejména o:

 • osobních datech a dalších informacích o uchazečích o zaměstnání
 • informace o firmách poptávajících pracovní pozice
 • evidence zakázek (požadavků na pracovní pozice)
 • průběh výběrových řízení a hodnocení
 • možnost evidence krátkodobých zápůjček zaměstnanců (Temporary Help)
 • možnost evidence personálního leasingu (Outsourcing)
 • finanční evidence k výše uvedeným přehledům

Aplikace jsou vhodné pro personální agentury.

Uchazeči o zaměstnání

 • osobních datech
 • vzdělání a dalších dovednostech, (jazykové znalosti, výpočetní technika, …)
 • dosavadní praxi
 • průběhu výběrového řízení (osobním pohovoru, testech, …)
 • hodnocení a vhodnosti pro tu kterou pozici
 • nabídnutých možnostech zaměstnání a další, …

Aplikace mohou využít jak personální útvary firem, tak personální agentury.

Zaměstnanci

Soustřeďuje potřebné informace a s využitím všech účelných relací vede operativní a přehledné evidence o zaměstnancích firmy, zejména o:

 • jejich osobních datech, pracovním a organizačním zařazení
 • vzdělání, jazykových znalostech a dalších dovednostech
 • školeních, kurzech, seminářích a stážích ve firmě i mimo ni
 • postupu jejich profesní kariéry a mzdového vývoje (zařazení) ve firmě
 • plnění kvalifikačních požadavků na zastávanou pracovní pozici
 • osobnostní profilaci a celkovém hodnocení zaměstnance
 • uložených úkolech v souvislosti s jeho hodnocením a o jejich postupném plnění

Aplikace jsou vhodné především pro personální útvary.

Organizační schéma společnosti

Program vytváří podrobnou organizační strukturu společnosti (popis pracovních míst a jejich obsazenost), tiskne organizační schéma podle jednotlivých oddělení společnosti a eviduje zařazení jednotlivých pracovníků na konkrétní pozici dle organizačního schématu.


Obchod

Pomocí databázového programu pro Vás vytvoříme jakoukoliv obchodní aplikaci, která bude splňovat Vaše představy. Současně Vám zjednoduší obchodní evidence, odstraní problémy se zbytečně náročnou administrativou a zkrátí tím čas nutný k využívání výpočetní techniky. Uvolní se Vám tak čas, který můžete věnovat dalším aktivitám.

Na základě Vašeho požadavku k Vám přijedeme, navrhneme postup a následně vytvoříme aplikaci dle Vašeho přání a představ.

Většina našich aplikací je tvořena dle požadavku zákazníka. Standardně jsou zakázky zpracovávány pomocí databázového programu Microsoft Access. V případě potřeb je aplikace vytvořena přímo jako SQL databáze. Tento fakt sebou přináší nejen možnost optimální spolupráce a provázanosti s ostatními programy nejužívanějšího kancelářského software Microsoft Office, ale i možnost relativně snadných a tudíž i finančně nenáročných úprav a doplňků dle specifických požadavků zákazníka.

V případě zájmu o uvedené služby Vám na základě Vaším konkrétní poptávky rádi zašleme podrobnější nabídku databázových aplikací včetně demoverzí, případně Vám je u Vás předvedeme.

Nabízíme Vám následující aplikace:

Obchodní partneři

Soustřeďuje potřebné údaje a informace a vede operativní a přehledné evidence o:

 • obchodních partnerech, to je o firmách, klientech, zákaznících – (adresář firem)
 • kontaktních osobách – (vizitkář)
 • všech uskutečněných obchodních jednáních, kontaktech a schůzkách
 • smluvních vztazích
 • zadaných zakázkách (kurzy, školení, výběrová řízení a jiné běžné služby agentur)

Objednávkový systém

Vede kompletní objednávkovou agendu pro nákup a prodej velkoobchodní firmy.

Výroba a ceny

Program tvoří cenové nabídky pro dodávky vyráběných surovin.


Evidence

Pomocí databázového programu pro Vás vytvoříme jakýkoliv evidenční program pro zjednodušení Vaší administrativy, který bude splňovat Vaše představy. Tyto evidence Vám zjednoduší, případně odstraní problémy se zbytečně náročnou administrativou a uvolní Vám čas, který můžete věnovat dalším aktivitám.

Na základě Vašeho požadavku k Vám přijedeme, navrhneme postup a následně vytvoříme aplikaci dle Vašeho přání a představ.

Většina našich aplikací je tvořena dle požadavku zákazníka. Standardně jsou zakázky zpracovávány pomocí databázového programu Microsoft Access. V případě potřeb je aplikace vytvořena přímo jako SQL databáze. Tento fakt sebou přináší nejen možnost optimální spolupráce a provázanosti s ostatními programy nejužívanějšího kancelářského software Microsoft Office, ale i možnost relativně snadných a tudíž i finančně nenáročných úprav a doplňků dle specifických požadavků zákazníka.

V případě zájmu o uvedené služby Vám na základě Vaším konkrétní poptávky rádi zašleme podrobnější nabídku databázových aplikací včetně demoverzí, případně Vám je u Vás předvedeme.

Nabízíme Vám následující aplikace:

Evidence řidičů

Soustřeďuje potřebné údaje a informace pro zkušební komisaře řidičů motorových vozíků včetně evidence zkoušek řidičů, možnosti tisku řidičských průkazů a dalších nutných agend.

Evidence motorových vozíků

Navazuje na předešlý program a vede kompletní evidenci o stavu motorových vozíků ve společnosti.

Evidence řidičů – referentů

Program vede evidenci zkoušek a vydaných osvědčení řidičů-referentů ve firmě.

Evidence příchodů a odchodů

Program vede evidenci příchodů a odchodů z pracoviště a eviduje jejich celkovou dobu na pracovišti.

Informace o firmách

Pro potřeby Vašeho ekonomického a obchodního úseku Pro Vás připravíme informace o Vašich současných či potencionálních partnerech a dlužnících včetně ekonomických výsledků Vámi požadovaných společností.

Zákazníci

Kompletní evidence o zákaznících – spolupracujících společnostech včetně tiskových výstupů.