Školení a konzultace uživatelů výpočetní techniky

Práce s počítačovou technikou může být mnohem zajímavější a efektivnější pokud se věnuje odpovídající pozornost vzdělávání zaměstnanců. Současná praxe je spíše taková, že společnosti si pořizují počítačové vybavení na špičkové úrovni, ale jejich využití ponechávají na znalostech zaměstnanců, kteří se mnohdy s touto technikou setkávají poprvé. Výsledkem je potom naprosto nedostatečné využívání všech jejích možností a tím samozřejmě i odpovídající rychlost práce a kvalita výstupů. Uživatelé jsou potom často udiveni, co jejich program vlastně umí a hlavně jak je jeho ovládání snadné a pohodlné.

Školení v sídle firmy provádíme na učebně s deseti počítači a dataprojektorem. Máme k dispozici také mobilní učebnu s deseti počítači a dataprojektorem. Podle požadavku zákazníka jsme schopni zajistit také školení v anglickém jazyce.

Každý posluchač bude mít na kurzu volný přístup k e-learningovým kurzům z oblasti Microsoft Office nakladatelství VERLAG Dashofer (Excel pro manažery a ekonomy, Excel a databáze, Excel a makroprogramování, tvorba webu, DigiFoto) a k publikacím Microsoft Excel v příkladech a Microsoft Office v příkladech.

Po ukončení každého kurzu budou mít účastníci vzdělávacího programu možnost složit závěrečný test prověřující získané znalosti jak teoretické, tak především jejich použití na konkrétních praktických příkladech.

Nabízíme Vám následující školící programy:

Všechny kurzy, pokud si písemně nepožádáte jinak, vypadají následovně:

 • Výuka probíhá na počítačové učebně na počítačích třídy Pentium. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač, připojený na internet, který může volně využívat. Maximální počet posluchačů v jednom kurzu je deset.
 • Každý posluchač obdrží ke kurzu zdarma odbornou literaturu nebo tištěné materiály, které obsahově plně pokryjí inzerované osnovy kurzů. V případě specielních kurzů obdrží příklady na disketě.
 • V průběhu kurzu je k dispozici zdarma občerstvení, v případě zájmu je možno v blízkosti učeben zařídit obědy. Současně je možnost pro účastníky kurzu zajistit levné ubytování.
 • Bezplatná poradna pro absolventy kurzů – pro všechny posluchače kurzů nabízíme po celou dobu trvání zakázky bezplatné poradenství v uvedených oblastech IT. Toto poradenství zajišťuje odborný garant kurzů ing. Marek Laurenčík, a to na základě dotazů vznesených posluchači prostřednictvím mailů.
 • Každý posluchač na kurzu bude mít volný přístup k e-learningovým kurzům z oblasti Microsoft Office nakladatelství Verlag Dashofer v příkladech.
 • Všechny kurzy budou probíhat na připravených příkladech lektorů, které máme dlouhodobě vyzkoušené na našich standardních kurzech. Příklady vycházejí jak z praxe našich posluchačů, tak i ze vzorových příkladů námi psaných publikací. V případě potřeb je možno připravené příklady s Vámi předem konzultovat. Součástí kurzů bude volná část na dotazy posluchačů.

Standardní školení probíhající na učebnách

Nabízíme Vám standardní denní kurzy dopolední (od 8:00 – 13:00 hod) nebo odpolední (od 13:00 – 18:00 hod). V případě Vašeho požadavku na jiné časové rozdělení kurzů je možno kurzy časově upravit dle Vašeho přání. Nabízíme také možnost kurzů o víkendech.

V následujícím přehledu kurzů Vám předkládáme kompletní nabídku našich otevřených kurzů na učebně. Předpoklady zvládnutí jednotlivých kurzů uvádíme přímo u jejich podrobných popisů. Přesto však pro lepší přehlednost zde uvádíme doporučený přehled na sebe navazujících kurzů. Tento přehled Vám pomůže zvolit vhodné kombinace pro výběr příslušných kurzů, kterých se chcete zúčastnit: posloupnost jednotlivých školení.

Skupinová školení u zákazníka na jeho pracovišti a technice

Mnohé společnosti se dostávají do situace, kdy řeší problém vyškolení většího počtu pracovníků. V okamžiku kalkulace nákladů na tato školení zjišťují skutečnost, že vzhledem ke standardním cenám počítačových kurzů by na jejich vyškolení byli nuceni dát relativně vysokou finanční částku. Pro takové zákazníky nabízíme školení v jejich prostorách a na jejich technice.

Tento způsob školení má následující výhody:

 • úspora finančních prostředků: V případě že školení probíhá v prostorách zákazníka dochází k úspoře finančních prostředků z důvodů nižších nákladů na učebnu, její vybavení a v neposlední řadě i na lektora. Ten je totiž v tomto případě odměňován hodinově a nikoliv za odškoleného zaměstnance jako je tomu u standardních kurzů.
 • úspora času pracovníků: Protože školení probíhají na pracovišti zákazníka, jsou zaměstnanci mimo své pracoviště jen po dobu skutečného školení a nevznikají tak zbytečné hodiny z důvodu cestování na školení. Navíc si může zákazník sám školení časově upravit dle své potřeby a potřeby svých zaměstnanců.
 • možnost individuálních řešení požadavků Vašich pracovníků: Po skončení společného školení je příležitost k individuálním konzultacím na pracovištích jednotlivých zaměstnanců. Zde mohou být řešeny operativní problémy které tak umožňují zefektivnit práci zaměstnanců.

Součást nabídky:

 • zřízení učebny a její příprava pro potřeby školení
 • správa učebny po celou dobu školení
 • zajištění kvalifikovaného stálého lektora
 • zajištění kvalitní literatury ke kurzům
 • osvědčení o absolvování školení pro absolventy kurzů
 • v případě zájmu absolvování závěrečných testů dle představ zákazníka
 • trvalý poradenský servis zaměstnanců po skončení kurzů

Výše uvedený projekt již probíhal ve společnostech Donaldson, a.s., LeasePlan, Parker Hannifin, BeCeData, Yazaki Wiring Technologies, Nemocnice České Budějovice, VARI, a.s., ŠU-STR Cheb, JP Kancel Zbiroh, s.r.o., AGC Glass Europe, PENTA Training,  a u klientů projektů SZIF (pivovary Staropramen, Lobkowicz, Heineken, Pernštejn, Havlíčkův Brod a Ostravar). V případě zájmu o uvedenou službu Vám rádi zašleme podrobnější nabídku včetně podrobného rozboru tohoto projektu pro Vaši firmu. Ceny těchto kurzů budou určeny dle vzájemné dohody se zákazníkem v závislosti na počtu školených, účasti pomocného lektora, náročnosti školeného produktu, lokalitě, literatuře ke kurzu, …

Konzultace u zákazníka na jeho pracovišti a technice

Svoji činnost se snažíme orientovat nejen formou tradiční výuky na učebnách, ale i jako činnost poradenskou a konzultační přímo u zákazníka. Chápeme totiž mnohé problémy zákazníků, které představují opuštění svého pracoviště. Dokonce můžeme říci, že tuto formu konzultací upřednostňujeme. Zákazník má totiž možnost při výuce pracovat na svém počítači a v prostředí na které je zvyklý. Navíc s lektorem může řešit problémy, které na učebně řešit nelze (např. konkrétní záležitosti týkající se jeho pracovní činnosti), případně i problémy s jeho výpočetní technikou. A v neposlední řadě si může sám zvolit, v kterou denní nebo i večerní dobu chce konzultace absolvovat.

Konzultací rozumíme návštěvu našeho lektora u zákazníka, kde konzultant řeší jeho požadavky dle naší standardní nabídky nebo jeho dalších specifických požadavků. Ceny těchto konzultací jsou uvedeny v ceníku, kam se můžete podívat pro podrobnější informace.