Programátor C# – kvalifikace

Standardní délka je jeden den. Zkouška probíhá na učebně, vybavené příslušnou technikou, praktická část v místě zkoušky dle pokynů zkoušejícího

Kvalifikační zkouška je určena pro pracovníky, kteří po jejím složení budou připraveni pro činnost na pozici programátor v jazyce C#.

Účastníci zkoušky musí znát obecné základy algoritmizace a vytvořit analýzu dané úlohy pro tvorbu programu. Musí umět tvořit a odladit vytvořený program včetně uživatelského rozhraní a otestovat jej. Dále se musí umět orientovat v relačních databázích, znát základní SQL příkazy a jejich využití pro programování. Dále musí umět programovat skripty a dávky v daném programovacím jazyku.

Absolventi této kvalifikace budou mít veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace 18-003-M.

Zkouška obsahuje tyto témata dle NSK, členěná dle kvalifikačního standardu:  

 • Analýza a algoritmizace praktických úloh
 • Tvorba programu ve vybraném prostředí
 • Tvorba uživatelského rozhraní
 • Ověření funkčnosti programu a testování optimálnosti algoritmu
 • Orientace v relačních databázích
 • Základy programování skriptů a dávek
 • Kvalifikační zkouška bude zkoušena na programovacím jazyku C#

Součástí ceny kurzu je zkouška profesní kvalifikace 18-003-M.

Rozsah a organizace zkoušky:   

 • Celková délka zkoušky je jeden den, 8 hodin, obvykle 8:00 – 16:00.
 • Zkouška probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně, praktické části kurzu probíhají na produkční technice.
 • Zkouška standardně probíhá v prostorách vzdělávacího střediska a na její, případně další technice. A to dle kvalifikačního standardu za dozoru zkušených praktiků – z oboru.
 • Zkouška vždy probíhá na našich pražských učebnách. Po dohodě s účastníky nebo při překročení kapacity pražských učeben je možno zkoušku absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (www.kvasek.cz), případně i v dalších lokalitách dle možností účastníků a kurzu.
 • V případě zájmu je možno zajistit kvalifikační zkoušku i v lokalitách zájemců, a to spolu s praktickou částí na technice dle možností.
 • Kvalifikační zkoušku zajišťují autorizovaní zástupci společnosti: Ing. Martin Štěpánek, Ing. Marek Laurenčík, MBA., a další členové zkoušejícího týmu (Ing. Michal Bureš, Ing. Josef Grygar, MBA, Petr Cvrkal, spolu s dalšími odborníky k některým dílčím tématům)