Programátor Visual Basic – kvalifikace

Standardní délka je jeden den. Zkouška probíhá na učebně, vybavené příslušnou technikou, praktická část v místě zkoušky dle pokynů zkoušejícího

Kvalifikační zkouška je určena pro pracovníky, kteří po jejím složení budou připraveni pro činnost na pozici programátor Visual Basic.

Účastníci zkoušky musí znát obecné základy algoritmizace a vytvořit analýzu dané úlohy pro tvorbu programu. Musí umět tvořit a odladit vytvořený program včetně uživatelského rozhraní a otestovat jej. Dále se musí umět orientovat v relačních databázích, znát základní SQL příkazy a jejich využití pro programování. Dále musí umět programovat skripty a dávky v daném programovacím jazyku.

Absolventi této kvalifikace budou mít veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace 18-003-M.

Zkouška obsahuje tyto témata dle NSK, členěná dle kvalifikačního standardu:  

 • Analýza a algoritmizace praktických úloh
 • Tvorba programu ve vybraném prostředí
 • Tvorba uživatelského rozhraní
 • Ověření funkčnosti programu a testování optimálnosti algoritmu
 • Orientace v relačních databázích
 • Základy programování skriptů a dávek
 • Kvalifikační zkouška bude zkoušena na programovacím jazyku VISUAL BASIC

Součástí ceny kurzu je zkouška profesní kvalifikace 18-003-M.

Rozsah a organizace zkoušky:   

 • Celková délka zkoušky je jeden den, 8 hodin, obvykle 8:00 – 16:00.
 • Zkouška probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně, praktické části kurzu probíhají na produkční technice.
 • Zkouška standardně probíhá v prostorách vzdělávacího střediska a na její, případně další technice. A to dle kvalifikačního standardu za dozoru zkušených praktiků – z oboru.
 • Zkouška vždy probíhá na našich pražských učebnách. Po dohodě s účastníky nebo při překročení kapacity pražských učeben je možno zkoušku absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (www.kvasek.cz), případně i v dalších lokalitách dle možností účastníků a kurzu.
 • V případě zájmu je možno zajistit kvalifikační zkoušku i v lokalitách zájemců, a to spolu s praktickou částí na technice dle možností.
 • Kvalifikační zkoušku zajišťují autorizovaní zástupci společnosti: Ing. Martin Štěpánek, Ing. Marek Laurenčík, MBA., a další členové zkoušejícího týmu (Ing. Michal Bureš, Ing. Josef Grygar, MBA, Petr Cvrkal, spolu s dalšími odborníky k některým dílčím tématům)