Lotus Notes

Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet.

Základním předpokladem k úspěšnému zvládnutí tohoto kurzu je alespoň základní znalost Windows.

Kurz naučí posluchače základy práce s komplexním prostředím dokumentové databáze Lotus Notes. A to jak po stránce práce v jednotlivých databázích a ovládání tohoto prostředí, tak i v hlavní aplikaci – elektronické poště Notes.

Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:  

 • Použití a ukázky Lotus Notes a základní popis programu
 • Pracovní plocha Notes, spouštění aplikací a princip práce
 • Pošta NOTES – komplexní práce s elektronickou poštou
 • Další možnosti pošty Notes s vazbou na databáze Notes
 • Práce se seznamem adres a jejich využití v aplikacích Notes
 • Kalendářové a úkolové položky
 • Další práce s databází Notes, připojení nové databáze, zálohování, archivace
 • Rezervační databáze
 • Opakování a procvičování probrané látky

Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.

Rozsah výuky a organizace výuky:

 • Celková délka kurzu je jeden školící den, vždy 9:00 – 16:00 hodin.
 • Kurz probíhá ve skupinách prezenční formou na učebně.
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (www.kvasek.cz), nebo na našich učebnách na Karlovarsku.
 • Kurz vyučuje tým zkušených lektorů: Ing. Marek Laurenčík, MBA, Ing. Michal Bureš, CSc, Bc. Pavel Štícha, Jan Andrš, Ing. Martin Štěpánek, Ing. Josef Grygar, Dr. Alexandr Perutka  a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.