MS Access – základy programování VBA

Základní délka kurzu jsou dva dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet.

Základním předpokladem k úspěšnému zvládnutí tohoto kurzu je alespoň základní znalost Windows a MS Access na základní úrovni.

Určeno pro uživatele, kteří si chtějí rozšířit své znalosti tabulkového procesoru Microsoft Access o práci s makry a programování ve Visual Basic for Application. Po absolvování kurzu budou uživatelé schopni pracovat rutinně s makry, vytvářet dialogová okna a vytvářet si jednoduché aplikace v programovacím jazyku Visual Basic for Aplication.

Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:  

 • Základy VBA, práce s editorem, ladící okno
 • Vytvoření jednoduché funkce, povinné a volitelné parametry, deklarace proměnných
 • Větvení kódu (if, select case), standardní funkce VBA: date, weekday, iif, im,
 • Jednoduchá procedura, spuštění procedury, procedura s parametry
 • Makro vs. kód a převod makra do kódu
 • Otevření formuláře, Otevření sestavy, práce s tabulkou: DoCmd.OpenTable, filtrace
 • Export a import tabulek pomocí kódu
 • Práce s tabulkami a dotazy – otevření a zavření Recordsetu, akční a výběrové dotazy
 • Práce se soubory, import a export
 • Dialogová okna pro otevírání a ukládání souborů
 • Formuláře a seznamy, podformuláře
 • Sestavy, události sestavy. Příklad: command bar
 • Application, spuštění Excelu z Accessu
 • Opakování a procvičování probrané látky

Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.

Rozsah výuky a organizace výuky: 

 • Celková délka kurzu jsou dva školicí dny, vždy 8:00 – 16:00 hodin.
 • Kurz probíhá ve skupinách prezenční formou na učebně.
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (www.kvasek.cz), nebo na našich učebnách na Karlovarsku.
 • Kurz vyučuje tým zkušených lektorů: Ing. Michal Bureš, CSc, Ing. Martin Štěpánek, Ing. Marek Laurenčík, MBA, Ing. Oldřich Bartůněk a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.