MS Excel – Power Query

Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet.

Power Query je velice účinný nástroj Excelu, určený pro tvorbu dotazů. Umožňuje zdrojová data řadit, filtrovat, vytvářet vypočtené sloupce a souhrny a spojovat několik datových zdrojů do jednoho zobrazení. Jako zdrojová data je možné použít data v Excelu nebo tabulku, umístěnou v některé relační databázi, jako je MS Access nebo MS SQL Server.

Základním předpokladem k úspěšnému zvládnutí tohoto kurzu je alespoň základní znalost Windows a znalost MS Excel v rozsahu kurzu pro začátečníky a částečně pokročilé.

Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:   

 • Tvorba nového dotazu
 • Manipulace s dotazem
 • Zobrazení dat v dotazu
 • Filtrace a řazení
 • Přidání nových sloupců
 • Tvorba souhrnů a transformace dotazu
 • Spojování dotazů
 • Opakování a procvičení probrané látky

Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.

Rozsah výuky a organizace výuky:   

 • Celková délka kurzu je jeden den, vždy 9:00 – 16:00.
 • Kurz probíhá ve skupinách prezenční formou na učebně.
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (www.kvasek.cz), nebo na našich učebnách na Karlovarsku.
 • Kurz vyučuje  tým zkušených lektorů: Ing. Michal Bureš, CSc., Ing. Martin Štěpánek, Ing. Marek Laurenčík, MBA., Ing. Oldřich Bartůněk a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.