MS PowerPoint pro uživatele

Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet.

Základním předpokladem k úspěšnému zvládnutí tohoto kurzu je alespoň základní znalost Windows.

Určeno pro uživatele, kteří chtějí vytvářet přehledné prezentace pro předvádění svých produktů jak ve formě tištěných prezentačních materiálů, tak pro použití na promítání nebo předvádění na obrazovce (tzv. slideshow). Po absolvování kurzu dokážou uživatelé vytvořit středně složitou prezentaci včetně vložení grafických objektů z externích zdrojů dat, naučí se ji vytisknout případně připravit pro předvádění na obrazovce.

Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:   

 • Popis a základní ovládání programu MS PowerPoint
 • Seznámení s možnostmi aplikace MS PowerPoint – typy objektů a jejich organizace
 • Vytvoření prezentace s využitím připravených průvodců
 • Vkládání textových polí, používání textu v prezentaci, stínování, barvy textu, výplně
 • Vkládání obrázků, grafiky a dalších objektů, přesouvání a překrývání objektů
 • Kreslení v aplikaci MS PowerPoint
 • Organizační schéma – popis a práce s tímto programem
 • Vkládání tabulek a grafů z Wordu a Excelu, propojování s tabulkami z Excelu
 • Vkládání tlačítek akcí, spouštění jiných programů uvnitř aplikace
 • Nastavení efektů a animací uvnitř jednotlivých snímků
 • Automatické načasování běhu prezentace (způsoby časování a přechody)
 • Náhled na vytvořenou prezentaci, tisk a nastavení tisku
 • Videoklipy, animované a zvukové efekty a další multimediální prvky
 • Další možnosti a nastavení programu MS PowerPoint
 • Opakování a procvičení probrané látky

Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.

Rozsah výuky a organizace výuky:  

 • Celková délka kurzu je jeden školicí den, vždy 9:00 – 16:00 hodin.
 • Kurz probíhá ve skupinách prezenční formou na učebně.
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (www.kvasek.cz), nebo na našich učebnách na Karlovarsku.
 • Kurz vyučuje tým zkušených lektorů: Ing. Marek Laurenčík, MBA, Ing. Michal Bureš, CSc, Bc. Pavel Štícha, Jan Andrš, Ing. Martin Štěpánek, Ing. Josef Grygar, Dr. Alexandr Perutka  a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.