MS Word – hromadná korespondence

Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet.

Určeno pro asistentky a další administrativu, kteří ke své práci používají MS Word, potřebují rozesílat hromadné dopisy, tisknout obálky, štítky a další rutinní činnosti. Kurz jim usnadní práci v rámci opakovaných generování podobných dopisů, štítků a obálek.  Současně naučí uživatele vytvářet a upravovat zdroje dat pro generování hromadné korespondence.

Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky: 

 • Zopakování základních postupů v programech MS Word a MS Excel
 • Základní postupy a principy hromadné korespondence
 • Práce s průvodci a využití předvolených šablon
 • Vytváření hromadné korespondence – formulářový dopis
 • Vytváření hromadné korespondence – adresní štítky
 • Vytváření hromadné korespondence – obálky
 • Praktická ukázka použití hromadné korespondence
 • Diskuse a dotazy

Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.

Rozsah výuky a organizace výuky:  

 • Celková délka kurzu je jeden školicí půlden, vždy 9:00 – 13:00 hodin.
 • Kurz probíhá ve skupinách prezenční formou na učebně.
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (www.kvasek.cz), nebo na našich učebnách na Karlovarsku.
 • Kurz vyučuje  tým zkušených lektorů: Ing. Marek Laurenčík, MBA, Ing. Michal Bureš, CSc, Bc. Pavel Štícha, Jan Andrš, Ing. Martin Štěpánek, Ing. Josef Grygar, Dr. Alexandr Perutka  a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.