OpenOffice Impress

Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet.

Základním předpokladem k úspěšnému zvládnutí tohoto kurzu je alespoň základní znalost Windows, pro pochopení některých částí kurzu doporučujeme mít alespoň základní znalosti programů OpenOffice Writer a Calc.

Určeno pro uživatele, kteří zpracovávají texty nebo jednoduché propagační materiály. Po absolvování kurzu uživatelé budou schopni sami vytvořit jednoduchý dokument, zformátovat jej, doplnit o případné obrázky a tabulky a nakonec jej vytisknout.

Po absolvování kurzu dokážou uživatelé vytvořit středně složitou prezentaci včetně vložení grafických objektů z externích zdrojů dat, naučí se ji vytisknout případně připravit pro předvádění na obrazovce.

Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:  

 • Popis a základní ovládání programu Impress
 • Seznámení s možnostmi aplikace – typy objektů a jejich organizace
 • Vytvoření prezentace s využitím připravených průvodců
 • Používání textu v prezentaci, stínování, barvy textu, výplně, práce s textovým polem
 • Vkládání obrázků, grafiky a dalších objektů, přesouvání a překrývání objektů
 • Vkládání tabulek a grafů z Writeru a Calcu, propojování s tabulkami z Calcu
 • Vkládání tlačítek akcí, spouštění jiných programů uvnitř aplikace
 • Nastavení efektů a animací uvnitř jednotlivých snímků
 • Náhled na vytvořenou prezentaci, tisk a nastavení tisku
 • Videoklipy, animované a zvukové efekty, přechody jednotlivých obrazovek
 • Sestavení osnovy prezentace a její import a export
 • Další možnosti a nastavení programu Impress

Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.

Rozsah výuky a organizace výuky:  

 • Celková délka kurzu je jeden školicí den, vždy 9:00 – 16:00 hodin.
 • Kurz probíhá ve skupinách prezenční formou na učebně.
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (www.kvasek.cz), nebo na našich učebnách na Karlovarsku.
 • Kurz vyučuje tým zkušených lektorů: Ing. Michal Bureš, CSc., Ing. Marek Laurenčík, MBA, Jan Andrš, Ing. Martin Štěpánek, Dr. Alexandr Perutka. David Dopita  a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.