OpenOffice Writer

Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet.

Základním předpokladem k úspěšnému zvládnutí tohoto kurzu je alespoň základní znalost Windows.

Určeno pro uživatele, kteří zpracovávají texty nebo jednoduché propagační materiály. Po absolvování kurzu uživatelé budou schopni sami vytvořit jednoduchý dokument, zformátovat jej, doplnit o případné obrázky a tabulky a nakonec jej vytisknout.

Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:

 • Popis a základní ovládání programu OpenOffice.org Writer
 • Základy práce s dokumentem, psaní textu
 • Formátování dokumentu – formát písma a odstavce
 • Další formátovací vlastnosti – odrážky, číslování, textová pole …
 • Formát tiskové stránky, náhled před tiskem a TISK
 • Vkládání symbolů a dalších položek do textu, záhlaví/zápatí
 • Nastavení některých parametrů Writeru
 • Opravy chyb a jazykové pomůcky
 • Procvičení probrané látky napsáním a úpravou krátkého dokumentu

Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.

Rozsah výuky a organizace výuky:

 • Celková délka kurzu je jeden školicí den, vždy 9:00 – 16:00 hodin.
 • Kurz probíhá ve skupinách prezenční formou na učebně.
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (www.kvasek.cz), nebo na našich učebnách na Karlovarsku.
 • Kurz vyučuje tým zkušených lektorů: Ing. Michal Bureš, CSc., Ing. Marek Laurenčík, MBA, Jan Andrš, Ing. Martin Štěpánek, Dr. Alexandr Perutka. David Dopita  a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.