Visual Fox Pro – programátorský kurz

Základní délka kurzu jsou dva dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač s nainstalovaným účetním programem a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet.

Základním předpokladem k úspěšnému zvládnutí tohoto kurzu je alespoň základní znalost Windows.

Cílem kurzu je naučit se pokročilou práci s programem Visual Fox Pro a vytvářet v něm uživatelské databáze. Účastníci kurzu se naučí pracovat s pokročilými funkcemi v tabulkách, dotazech, formulářích a sestavách. Dokážou tvořit dotazy a exporty dat pomocí SQL příkazů. Nakonec budou umět vytvářet uživatelské databáze a jednoduché aplikace.

Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky: 

 • Opakování a popis a základního ovládání programu a vytvoření databáze
 • Práce se správcem projektu, psaní programu, standardní soubor procedur
 • Tvorba aplikace a její řízení. Tvorba jednoduchého menu.
 • Tabulky – opakování a prohloubení
 • Vlastnosti databáze – opakování a prohloubení
 • Pohledy a dotazy, tvorba návrhářem. Vytvoření dotazu zápisem kódu SQL.
 • Vzdálené pohledy. Koncepce ODBC.
 • Formuláře. Koncepce formuláře ve VFP a prvky ve formuláři – vlastnosti, metody
 • Tvorba a práce s formuláři, tvorba mřížky, formulář s kartami.
 • Tvorba dialogu. Vracení hodnot z formuláře. Použití přepínače.
 • Tvorba a práce se sestavami, sestava z více tabulek.
 • Spuštění tisku a náhledu sestavy pomocí kódu.
 • Práce s třídami, páce s Component Gallery, použití připravených tříd.
 • Nastavení a tvorba aplikace.
 • Opakování a procvičování probrané látky

Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.

Rozsah výuky a organizace výuky: 

 • Celková délka kurzu jsou dva školicí dny, vždy 9:00 – 16:00 hodin.
 • Kurz probíhá ve skupinách prezenční formou na učebně.
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (www.kvasek.cz), nebo na našich učebnách na Karlovarsku.
 • Kurz vyučuje  tým zkušených lektorů: Ing. Michal Bureš, CSc., Ing. Marek Laurenčík, MBA, Ing. Martin Štěpánek, Jan Andrš, Ing. Oldřich Bartůněk a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.