Visual Fox Pro – základní kurz

Základní délka kurzu jsou dva dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač s nainstalovaným účetním programem a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet.

Základním předpokladem k úspěšnému zvládnutí tohoto kurzu je alespoň základní znalost Windows.

Cílem kurzu je naučit se základní práce s programem Visual Fox Pro a vytvářet v něm jednoduché databáze. Účastníci kurzu se naučí pracovat s tabulkami, vytvářet výběry z tabulek a uložené údaje exportovat.

Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky: 

 • Popis a základní ovládání programu Visual FoxPro
 • Vytvoření databáze, práce s databází, sdílené a exkluzivní otevření tabulek
 • Práce s tabulkami, struktura tabulek, databázové
 • Relace mezi tabulkami, integrita
 • Filtrace v tabulkách
 • Tvorba dotazů pomocí průvodce, složitější dotazy, příkazy SQL
 • Zápis do tabulek pomocí dotazů, výstup z dotazu, výpočty v dotazech
 • Standardní funkce VFP: číselné, textové, datové
 • Práce e sestavami, tisk
 • Opakování a procvičování probrané látky

Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.

Rozsah výuky a organizace výuky: 

 • Celková délka kurzu jsou dva školicí dny, vždy 9:00 – 16:00 hodin.
 • Kurz probíhá ve skupinách prezenční formou na učebně.
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (www.kvasek.cz), nebo na našich učebnách na Karlovarsku.
 • Kurz vyučuje  tým zkušených lektorů: Ing. Michal Bureš, CSc., Ing. Marek Laurenčík, MBA, Ing. Martin Štěpánek, Jan Andrš, Ing. Oldřich Bartůněk a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.