Opakovací kurz – montér elektrických sítí

Kurz je určen uchazečům a zájemcům práce v oblasti elektrotechniky, kteří nemají elektrotechnické vzdělání a potřebují si dodělat kvalifikaci pro získání oprávnění na samostatnou práci v elektrotechnice (elektrikář) dle vyhl 50/250 Sb. Současně uvedenou problematiku znají, pohybují se v ní a nepotřebují se uvedené učit detailně. Potřebují si jen krátce zopakovat dané témata kvalifikace pro následnou kvalifikační zkoušku.

Pro zájemce o uvedenou problematiku bez základních znalostí a zkušeností, doporučujeme absolvovat standardní rekvalifikační kurz Montér elektrických sítí.

Na kurzu si účastníci zopakují a shrnou témata pro složení státní kvalifikační zkoušky Montér elektrických sítí (26-018-H), která je jedna z pěti dílčích kvalifikací. Po získání všech pěti kvalifikací obdrží účastník tzv. plnou kvalifikaci pro práci v elektrotechnice a může složit příslušnou zkoušku odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice (zákon č. 250/2021 Sb. §19, dříve vyhl, 50/78 Sb.).

Dílčí kvalifikace, které dávají plnou kvalifikaci pro práce v elektrotechnice:

 • Montér hromosvodů
 • Montér elektrických sítí
 • Montér elektrických instalací
 • Montér elektrických rozvaděčů
 • Montér slaboproudých zařízení

Kurz je vyučován ve spolupráci a s akreditací sesterské společnosti ALMAGATE, s.r.o.

Rámcová témata opakovacího kurzu:  

(vychází z platného kvalifikačního standardu 26-018-H)

 • Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice
 • Dodržování bezpečnosti při obsluze a práci na elektrických zařízeních a ochrana před úrazem elektrickým proudem
 • Dimenzování, jištění a kladení elektrických vedení
 • Používání technické dokumentace a norem při práci na elektrických sítích
 • Volba postupu práce a prostředků pro montáž, zapojování a opravy elektrických sítí
 • Montáž a zapojování venkovních a kabelových vedení nízkého napětí
 • Diagnostikování poruch elektrických sítí
 • Měření elektrických veličin a jejich parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot
 • Poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem

Rozsah výuky a organizace výuky:  

 • Celková délka kurzu je jeden den, vždy 9:00 – 16:00.
 • Kurz standardně probíhá ve spolupráci se společností JUBELA, v prostorách vzdělávacího střediska Kvásek, a na její, případně další technice. A to dle kvalifikačního standardu za dozoru zkušených praktiků – mistrů z oboru
 • V případě zájmu je možno uvedený kurz uskutečnit i lokalitách zájemců, a to spolu s praktickou částí kurzu dle možností školitelů
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně, praktické části kurzu probíhají na produkční technice, u některých kurzů přímo u odborných firem.
 • Kurz vyučuje tým zkušených lektorů: Ing. Jiří Šrámek, Ing. Marek Laurenčík, MBA., Ing. Oldřich Bartůněk a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.