OpenOffice Calc

Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet.

Základním předpokladem k úspěšnému zvládnutí tohoto kurzu je alespoň základní znalost Windows.

Určeno pro uživatele, kteří si chtějí vytvářet přehledné prezentační tabulky, počítat v nich a vytvářet grafy. Po absolvování kurzu si budou uživatelé schopni sami vytvořit středně složitou tabulku, zformátovat ji, doplnit o standardní výpočty, případně graf a vytisknout si ji.

Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:

 • Zopakování základních pojmů a ovládání ve Windows
 • Popis a základní ovládání programu OpenOffice.org Calc
 • Základy práce v tabulce, formátování obsahu buněk v tabulce
 • Úpravy v tabulce a jednoduché výpočty v tabulce
 • Výpočty v tabulce, použití některých předdefinovaných funkcí
 • Vytvoření jednoduché formulářové tabulky obsahující výpočty a její vytištění
 • Vytváření grafů
 • Opakování a procvičování probrané látky

Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.

Rozsah výuky a organizace výuky: 

 • Celková délka kurzu je jeden školicí den, vždy 9:00 – 16:00 hodin.
 • Kurz probíhá ve skupinách prezenční formou na učebně.
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (www.kvasek.cz), nebo na našich učebnách na Karlovarsku.
 • Kurz vyučuje  tým zkušených lektorů: Ing. Michal Bureš, CSc., Ing. Marek Laurenčík, MBA, Jan Andrš, Ing. Martin Štěpánek, Dr. Alexandr Perutka. David Dopita  a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.